výběr jazyka: CS EN

Hodnocení souladu plnění legislativních požadavků

Hodnocení souladu plnění legislativních požadavků

Obsah posouzení:

 • Stanovení povinností společnosti vyplývajících z právních předpisů v oblasti:
  • životního prostředí:
   • ochrana vod
   • ochrana ovzduší
   • odpadové hospodářství
   • nakládání s chemickými látkami
   • prevence závažných havárii, IPPC, ...
  • bezpečnosti práce a ochrany zdraví
   • zákoník práce
   • navazující předpisy a normy
   • bezpečnost technických zařízení
   • ochrana zdraví při práci
 • Posouzení plnění stanovených právních a jiných předpisů, včetne prověření stavu v provozu
 • Definování zjištených neshod a návrhu opatření

Způsob provedení:

 • Analýza je provedena formou odborného prověření plnění požadavků na místě.
 • Analýza může být provedena zvlášť ve vztahu k jednotlivým právním předpisům nebo integrovaným způsobem.

Výstup a využití

Výsledky analýzy jsou zpracovávány do zprávy, která je projednána s managementem. Struktura zprávy:

 • Požadavky právních předpisů
 • Posouzení úrovně plnění a návrhy opaření
 • Nálezy a pozorování zjištěná během analýzy
 • Zajištení naplnění požadavků normy vzhledem k hodnocení souladu