výběr jazyka: CS EN

O nás

Společnost Top-Tree-System, s.r.o. byla založena 10.2.2003 mezinárodně registrovanými vedoucími auditory integrovaných systémů řízení Ing. Danielem Kudlákem a Ing. Janem Štruncem.

Hlavním směry činností TTS jsou:

 • poradenská činnost systémů řízení
 • kvalifikační kursy a školení
 • audity systémů řízení

Společnost se rozvíjela ve všech směrech systémů řízení, navázala spolupráci s tuzemskými i mezinárodními certifikačními orgány. V rámci intenzivního působení v systémech řízení a zkušeností s certifikací na mezinárodním poli se TTS brzy stala společností, která nejen provádí poradenství, školení a audity, ale i určuje některé směry v uvedených oblastech.

Výsledkem je působení v národním i mezinárodním měřítku:

 • školení a spolupráce s ČIA na překladu mezinárodní specifikace BSI-OHSAS 18001
 • spolupráce na překladu nového komentovaného znění normy ISO 14001
 • založení "Odborné skupiny integrovaných systémů řízení" při České společnosti pro Jakost
 • zpracování a vydání "Integrovaných požadavků ISO 9001, ISO 14001 a BSI-OHSAS 18001" ve spolupráci s Českým normalizačním institutem a Českou společností pro jakost
 • pořádání odborných seminářů o integrovaných systémech řízení
 • zpracování metodiky integrovaného přístupu při zavádění a certifikaci
 • provádění witness auditů s akreditačními orgány RvA, ČIA, SNAS pro získání akreditací různých certifikačních orgánů
 • spolupráce se vzdělávacími společnostmi v systémech řízení jako Gradua-Cegos, ČSJ, VÚBP, atd.
 • spolupráce o oboru systémů řízení s odbornými časopisy a nakladatelstvími Zpravodaj Technické Inspekce, nakladatelství RAABE, ČNI, Perspektivy jakosti, atd

Politikou firmy je:

 • Být vnímáni jako první alternativa pro všechny, kteří se chtějí zabývat systémy managementu v jakékoliv oblasti výroby, či služeb.
 • Profesionálním přístupem k auditům jdeme vstříc všem zákazníkům v oblasti auditů interních, zákaznických i certifikačních.
 • Pro zajištění kvalitních služeb a zvýšení spokojenosti našich zákazníků jsme se rozhodli zavést a neustále zlepšovat systém řízení jakosti.
 • Neustálým vzděláváním v oboru, včetně souvisejících legislativních požadavků udržujeme úroveň našich služeb na špičkové úrovni.