výběr jazyka: CS EN

Kvalifikace

Společnost TTS má k dispozici:

Inspektory pro:

 • kontrolu kvality výroby a služeb
 • NDT metod a provádění
 • Zvláštní procesy (svařování, tepelné zpracování, povrchové úpravy, atd)
 • Kontrolu plnění projektů, výroby a služeb

Poradce pro:

 • systémy řízení jakosti dle ISO 9001, ISO/TS 16949, HACCP, ANSI/API SPECIFICATION Q1, ISO TS 29001:2007
 • systémy řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001, BS 8555, EMAS
 • systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001, Bezpečný podnik, BS 8800
 • systémy řízení rizik bezpečnosti dodavatelů stavebních prací dle SCC 2004 (Safety Contractor Checklist)
 • systémy řízení rizik bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001
 • systémy řízení bezpečnosti dat ISMS dle BS 7799
 • systémy řízení kritických bodů HACCP
 • Správná Výrobní Praxe - Kosmetika dle ČSN EN ISO 22716
 • Standardy kvality sociálních služeb dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění p.p.

Vedoucí auditory s mezinárodní kvalifikací pro:

 • systémy řízení jakosti dle ISO 9001, ANSI/API SPECIFICATION Q1, ISO TS 29001:2007
 • systémy řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001, BS 8555 nebo EMAS
 • systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001

 • Zároveň jsou registrováni u mezinárodního registru certifikovaných auditorů IRCA v oblasti jakosti, životního prostředí a bezpečnosti - viz www.irca.org

Lektory pro kursy:

 • Interních auditorů v ropném, plynařském a petrochemickém půmyslu ANSI/API SPECIFICATION Q1, ISO TS 29001:2007
 • interních auditorů jakosti, životního prostředí i bezpečnosti práce
 • vedoucích auditorů (kursy registrovány u IRCA a IEMA) jakosti, životního prostředí i bezpečnosti práce