výběr jazyka: CS EN

Komplexní zavedení systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000

Komplexní zavedení systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000

Úvodní analýza:

 • Zmapování hlavních firemních procesů
 • Posouzení stávajícího provádění procesů a řízení společnosti vůči jednotlivým požadavkům normy(em)
 • Definování zjištěných rozdílů a návrhu řešení
 • Návrh postupu zavádění
 • Výsledky analýzy jsou zpracovány do zprávy, která po projednání s managementem společnosti stanovuje postup zavádění. Dle závěrů lze budovat systém samostatně nebo pod vedením konzultanta

Komplexní Implementace:

 • Metodické vedení
 • jednotlivé konzultace k zaváděné problematice řízení procesů a rizik
 • konzultace k tvorbě potřebné systémové dokumentace
   
 • Školení
 • Managementu
 • Implementačního týmu
 • Zaměstnanců všech úrovní
 • Interních auditorů
   
 • Interní audity
 • Provedení interních auditů
 • Zapracování interních auditorů v praxi
 • Provedení komplexního předcertifikačního auditu
   
 • Spolupráce při certifikačním auditu
 • Pomoc při usazení a zlepšování nastaveného systému řízení