výběr jazyka: CS EN

Analýzy pro implementaci systému řízení rizik

Analýzy pro implementaci systému řízení rizik

Obsah analýzy

 • Stanovení základních povinností společnosti vyplývajících z právních předpisů
 • Posouzení plnění právních a jiných předpisů
 • Prověření stavu řízení společnosti s ohledem na požadavky zaváděných norem
 • Prověření stavu v provozu
 • Definování zjištěných neshod a návrhu opatření
 • Návrh podrobného postupu zavádění

Způsob provedení

 • Analýza je provedena formou nezávislého odborného hodnocení na místě. Podíl práce pracovníků prověřované společnosti na úvodní analýze spočívá v přípravě vstupních informací a podkladů.
 • Analýza může být provedena zvláš» ve vztahu k jednotlivým normám, legislativním oblastem, jiným předpisům, nebo integrovaným způsobem zahrnout požadavky všech standardů a legislativy.

Výstup a využití

Struktura zprávy:

 • Požadavky právních předpisů, posouzení úrovně plnění a doporučení
 • Požadavky systému řízení, posouzení úrovně plnění a doporučení
 • Nálezy a pozorování zjištěná během analýzy
 • Návrh podrobného postupu pro zavedení systému
 • Výsledky analýzy jsou zpracovány do zprávy, která po projednání s managementem společnosti stanovuje postup zavádění. Dle závěrů lze budovat systém samostatně nebo pod vedením konzultanta