výběr jazyka: CS EN

Správná Výrobní Praxe - Kosmetika dle ČSN EN ISO 22716

Správná Výrobní Praxe - Kosmetika dle ČSN EN ISO 22716

Správná výrobní praxe (SVP) dle ČSN EN ISO 22716 představuje praktický vývoj systému zajištění kvality prostřednictvím popsání činností výrobního závodu, které jsou založeny na platných vědeckých poznatcích a na posuzování rizik. Úkolem SVP směrnice je definovat činnosti, které umožňují získat výrobek, který splňuje definované vlastnosti.

Úvodní analýza:
 • Zmapování hlavních firemních řídících a výrobních procesů
 • Posouzení stávajícího provádení procesu a řízení společnosti vůči jednotlivým požadavkům normy a platné legislativy
 • Definování zjištěných rozdílů a návrhu řešení
 • Návrh postupu zavádění a úprav ve výrobě
 • Výsledky analýzy jsou zpracovány do zprávy, která po projednání s managementem společnosti stanovuje postup zavádění. Dle závěru lze budovat systém samostatně nebo pod vedením konzultanta
Komplexní Implementace:
 • Metodické vedení
 • jednotlivé konzultace k zaváděné problematice řízení procesu, výroby a rizik
 • konzultace k tvorbě potřebné systémové dokumentace
 • Školení
  • Managementu
  • Implementačního týmu
  • Zaměstnanců všech úrovní
  • Interních auditorů
 • Interní audity
 • Provedení interních auditů
 • Zapracování interních auditorů v praxi
 • Provedení komplexního predcertifikačního auditu
 • Spolupráce při certifikačním auditu
 • Pomoc při usazení a zlepšování nastaveného systému řízení