výběr jazyka: CS EN

Standardy kvality sociálních služeb dle vyhlášky c. 505/2006 Sb. ve znění p.p.

Standardy kvality sociálních služeb dle vyhlášky c. 505/2006 Sb. ve znění p.p.

Pomoc pri zavádení standardu kvality dle vyhlášky c. 505/2006 Sb.

Úvodní posouzení stavu:
 • Zmapování hlavních firemních procesů
 • Posouzení stávajícího provádení procesů a řízení společnosti vůči jednotlivým požadavkům jednotlivých standardu
 • Definování zjištených rozdílů a návrhu řešení
 • Návrh postupu zavádění
 • Výsledky analýzy jsou zpracovány do zprávy, která po projednání s managementem společnosti stanovuje postup zavádění. Dle závěru lze budovat systém samostatne nebo pod vedením konzultanta
Komplexní zavedení:
 • Metodické vedení při zavedení standardů kvality na základě záveěru úvodního posouzení stavu
 • jednotlivé konzultace k zavádené problematice řízení kvality
 • konzultace k tvorbě potřebné systémové dokumentace
 • tvorba standardů
 • záverečný audit plnění standardů
Jednotlivé oblasti standardu sociálních služeb:
 • Cíle a zpusoby poskytování sociálních služeb
 • Ochrana práv osob
 • Jednání se zájemcem o sociální službu
 • Smlouva o poskytování sociální služby
 • Individuální plánování prubehu sociální služby
 • Dokumentace o poskytování sociální služby
 • Stížnosti na kvalitu nebo zpusob poskytování sociální služby
 • Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
 • Personální a organizacní zajištení sociální služby
 • Profesní rozvoj zamestnancu
 • Místní a casová dostupnost poskytované sociální služby
 • Informovanost o poskytované sociální službe
 • Prostredí a podmínky
 • Nouzové a havarijní situace
 • Zvyšování kvality sociální služby