výběr jazyka: CS EN

Systémy environmentálního managementu EMS dle ISO 14001, BS 8555 nebo EMAS

Systémy environmentálního managementu EMS dle ISO 14001, BS 8555 nebo EMAS

Základní principy systému:
 • Prevence znečišťování
 • Zajištění trvalého zlepšování (= snižování vlivu organizace na životní prostředí)
Postup implementace principu systému EMS dle ISO 14001, BS 8555 a EMAS:
 • Zpracování analýzy pro implementaci systému řízení dle požadavku EMS (viz část analýzy)
 • Zahájení realizace odsouhlasených doporučení z analýzy zahrnující:
  • realizaci opatření pro zajištění plnění právních požadavků
  • realizaci opatření vyplývajících z normy zahrnující:
   • Identifikace a vyhodnocení všech environmentálních aspektů
   • Zpracování Registru environmentálních aspektů
   • Definování významných aspektů
   • Stanovení cílů, cílových hodnot a programu pro jejich realizaci
   • Vydání environmentální politiky
   • Zpracování Registru právních a jiných požadavků
   • Stanovení zpusobu řízení všech významných environmentálních aspektů
 • Zajištení proškolení zaměstnanců na jednotlivých úrovních:
  • vrcholový management
  • pracovní tým implementace
  • interní auditoři
  • střední management
  • zaměstnanci
 • Zpracování dokumentace systému a záznamů
 • Nastavení účelné a efektivní komunikace v EMS
 • Stanovení způsobu monitoringu a měření v rozsahu:
  • legislativních požadavků
  • řízení ukazatelů významných aspektů
  • cílových hodnot
 • Zajištění havarijní připravenosti
 • Realizace interních auditu
 • Zajištení postupu pro realizaci nápravných a preventivních opatření
Doplnění specifických požadavků EMAS:
 • Zohlednění příslušných požadavků u relevantních prvků (úvodní analýza, Registr)
 • Zpracování environmentálního prohlášení