výběr jazyka: CS EN

Systémy řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Systémy řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Základní principy systému:

 • Prevence rizik
 • Ochrana aktiv
 • Ochrana firemních informací
 • Zajištění trvalého zlepšování

Postup implementace principů systému řízení bezpečnosti dle relevantních standardů:

 • Zpracování analýzy pro implementaci systému řízení
 • Zahájení realizace odsouhlasených doporučení z analýzy zahrnující:
  • realizaci opatření pro zajištění plnění právních požadavků
 • realizaci opatření vyplývajících z normy zahrnující:
  • Identifikace všech aktiv a relevantních hrozeb
  • Návrh a implementace metodiky hodnocení
  • Hodnocení všech příslušných rizik
  • Zpracování Registru rizik
  • Definování významných rizik
  • Stanovení cílů, cílových hodnot a programů pro jejich realizaci
  • Vydání politiky společnosti
  • Zpracování Registru právních a jiných požadavků
  • Stanovení opatření pro řízení všech významných rizik
 • Zajištění proškolení zaměstnanců na jednotlivých úrovních:
  • vrcholový management
  • pracovní tým implementace
  • interní auditoři
  • střední management
  • zaměstnanci

Zpracování dokumentace systému a záznamů

Nastavení účelné a efektivní komunikace v bezpečnosti dle příslušných standardů

Stanovení způsobu monitoringu a měření v rozsahu:

 • legislativních požadavků
 • řízení ukazatelů rizik
 • cílových hodnot
 • Zajištění havarijní připravenosti a plánů kontinuity

Realizace interních auditů

Zajištění postupu pro realizaci nápravných a preventivních opatření