výběr jazyka: CS EN

Komplexní zavedení systému řízení jakosti dle ISO/TS 16949

Komplexní zavedení systému řízení jakosti dle ISO/TS 16949:2002

Úvodní analýza:
 • Zmapování hlavních firemních procesů
 • Posouzení stávajícího provádění procesů a řízení společnosti vůči jednotlivým požadavkům normy ISO/TS 16949:2002
 • Definování zjištěných rozdílů a návrhu řešení
 • Návrh postupu zavádění
 • Výsledky analýzy jsou zpracovány do zprávy, která po projednání s managementem společnosti stanovuje postup zavádění. Dle závěrů lze budovat systém samostatně nebo pod vedením konzultanta
Komplexní Implementace:

Metodické vedení

 • jednotlivé konzultace k zaváděné problematice řízení procesů a rizik
 • konzultace k tvorbě potřebné systémové dokumentace

Školení

 • Managementu
 • Implementačního týmu
 • Zaměstnanců všech úrovní
 • Interních auditorů

Interní audity

 • Provedení interních auditů
 • Zapracování interních auditorů v praxi
 • Provedení komplexního předcertifikačního auditu
 • Spolupráce při certifikačním auditu
 • Pomoc při usazení a zlepšování nastaveného systému říze