výběr jazyka: CS EN

Komplexní zavedení systému řízení BOZP dle OHSAS 18001 a SCC

Systémy řízení rizik

 • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001
 • bezpečnosti dodavatelů stavebních prací dle SCC 2004 (Safety Contractor Checklist)
Základní principy systému:
 • Prevence rizik
 • Zajištění trvalého zlepšování
Postup implementace principů systému řízení bezpečnosti dle relevantních standardů:
 • Zpracování analýzy pro implementaci systému řízení (viz část analýzy)
 • Zahájení realizace odsouhlasených doporučení z analýzy zahrnující:
  • realizaci opatření pro zajištění plnění právních požadavků
  • realizaci opatření vyplývajících z normy zahrnující:
   • Identifikace a vyhodnocení všech příslušných rizik
   • Zpracování Registru rizik
   • Definování významných rizik
   • Stanovení cílů, cílových hodnot a programu pro jejich realizaci
   • Vydání politiky společnosti
   • Zpracování Registru právních a jiných požadavků
   • Stanovení opatření pro řízení všech významných rizik
 • Zajištení proškolení zaměstnanců na jednotlivých úrovních:
  • vrcholový management
  • pracovní tým implementace
  • interní auditoři
  • střední management
  • zaměstnanci
 • Zpracování dokumentace systému a záznamů
 • Nastavení účelné a efektivní komunikace v EMS
 • Stanovení způsobu monitoringu a měření v rozsahu:
  • legislativních požadavků
  • řízení ukazatelů rizik
  • cílových hodnot
 • Zajištění havarijní připravenosti
 • Realizace interních auditu
 • Zajištení postupu pro realizaci nápravných a preventivních opatření