výběr jazyka: CS EN

Inspekce a přejímky

Inspekce a přejímky

Nezávislá inspekční činnost a kontrola projektů, výrobních a investičních celků, výrobků a služeb

Přejímky podle požadavků zákazníka, standardů, legislativních požadavků a dalších specifikovaných požadavků

Základní principy činnosti:

Nezávislá kontrola

  • Plnění specifikovaných požadavků
  • Dodržování harmonogramu projektu, rozpracovanosti a plnění termínů
  • Způsobilosti výrobního, kontrolního a jiného personálu
  • Relevantních postupů a metod kontroly
  • Kontrola kvality výroby a projektů dle specifikovaných standardů

Inspekce a kontrola v oblasti zvláštních procesů (svařování, NDT, povrchové úpravy, atd)

Technické inspekce a dozory na místě realizace

Technické inspekce a audity u výrobců a dodavatelů

Zajištění průběžného monitorování a reportingu plnění projektů, výroby a služeb

Zajištění kontrolní činnosti nezávislou stranou

Dozorování plnění a kontroly dodavatelů a subdodavatelů

Přejímky výrobků a služeb v zastoupení zákazníků

otevřené školení interních auditorů dle požadavků specifikace API Q1 9.edice + errata 2, addendum 2 + errata 3 specifikace pro programy kvality v ropném, petrochemickém a plynařském průmyslu


termíny:

04.10. 2022 - 05.10. 2022

číst více