výběr jazyka: CS EN

Další služby v oblasti legislativních povinností

Služby v oblasti životního prostředí

Kromě externího zajištění výkonu funkcí jako je podnikový ekolog, odpadový hospodář, vodohospodář, bezpečnostní technik či revizní technik, dále viz záložka „Personální služby“ zajišťujeme v oblasti legislativy životního prostředí a BOZP


a) Školení pro:

 • podnikové ekology
 • odpadové hospodáře
 • vodohospodáře
 • OZO BOZP
 • základní školení ADR
 • školení CHLP

b) Spolupráci zahrnující:

 • - Pomoc při zajištění povinností v oblasti odpadového hospodářství
 • - Pomoc při zajištění povinností v oblasti ochrany vod
 • - Pomoc při zajištění povinností v oblasti ochrany ovzduší a správy emisních zdrojů
 • - Pomoc při zajištění povinností v oblasti CHLP
 • - Zajištění správy monitoringu a měření v oblasti životního prostředí
 • - Nastavení a vedení povinné evidence pro výkaznictví
 • - Zajištění povinných hlášení do ISPOP a IRZ
 • - Zpracování povinné dokumentace vyplývající z legislativy
 • - Zajištění schválení dokumentace příslušnými orgány státní správy
 • - Zajištění prostředků pro havárie dle požadavků havarijních plánů a ADR

c) Audity a analýzy relevantních povinností vyplývajících z legislativy

 • Pomoc a řešení před ohlášenými návštěvami orgánů státní správy
 • Audity pro přípravu změn vlastnictví a akvizic, při prodeji či nákupu