výběr jazyka: CS EN

Integrované školení auditorů integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Integrované školení auditorů integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Cíl:Podrobné seznámení s požadavky integrovaného systému a relevantními právními požadavky, způsobem plánování a provádění interních auditů včetně vypořádávání neshod

Určeno pro: Manažery systému managementu, představitele vedení, Interní auditory a auditory zákaznických auditů, všechny, kteří zavádějí, nebo chtějí zavádět integrovaný systém řízení

Způsob provedení: Výklad, praktické ukázky a cvičení, řešení případové studie

Rozsah a způsob ukončení: 4 dny, ukončeno zkouškou a vystavením personálního certifikátu odborné způsobilosti interního auditora

Cena:

  • Otevřený kurs 9.300,-kč / osobu (cena platí v případě pořádání kursu v Praze)
  • Uzavřený kurs 43.000,-kč / celý kurs (cena platí v případě pořádání kursu v Praze)

 

Pozn.:cena zahrnuje kursovné, materiály, poplatek za zkoušku, vydání personálního certifikátu odborné způsobilosti Interního auditora pro příslušnou normu

Storno podmínky:

  • 10 dní před zahájením kurzu je storno poplatek ve výši 40%
  • 5 dní před zahájením kurzu je storno poplatek ve výši 70%
  • 1 den před zahájením kurzu je storno poplatek ve výši 100%

Kurzovné se od zahájení kurzu nevrací, účast náhradníka je možná.