výběr jazyka: CS EN

Zajištění výkonu odborně způsobilých osob

Zajištění výkonu odborně způsobilých osob

Součástí komplexních služeb je zajištění výkonu odborně způsobilých osob, jejichž ustanovení vyplývá z požadavků právních předpisů nebo specifických požadavků organizace.

Rozsah výkonu odborně způsobilé osoby závisí na požadavcích spočnosti a je dán vzájemnou dohodou obsaženou ve smluvním vztahu.

Oblasti zajišťování odborně způsobilých osob:

 • Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik BOZP - bezpečnostní technik
 • Revizní technik VTZ - tlakové, zdvihací, elektro, plynové
 • Podnikový ekolog
 • Podnikový odpadový hospodář
 • Podnikový vodohospodář
 • Autorizovaná osoba pro nakládání s chemickými látkami a přípravy

Rozsah výkonu činnosti způsobilé osoby:

 • Zajišťování výkonu právních požadavků v prostředí společnosti
 • Metodické řízení dané oblasti
 • Zajištění komunikace s dodavateli a jinými zainteresovanými skupinami v oblasti výkonu své funkce
 • Příprava podkladů pro komunikaci s orgány státní správy
 • Vedení závazné dokumentace a záznamů, podávání hlášení orgánům státní správy
 • Zajištění zpracování odborných posudků, analýz a měření
 • Provádění nebo zajištění provedení závazných školení
 • Vykonávání kontrolní činnosti
 • Podávání hlášení o své činnosti a o způsobu zajištění dané oblasti vedení společnosti