výběr jazyka: CS EN

Personální certifikace

Personální certifikace

IRCA registrované kursy auditor/vedoucí auditor:

1) systému řízení jakosti dle mezinárodní normy ISO 9001,
2) systému řízení ochrany životního prostředí dle mezinárodní normy ISO 14001,
3) systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle mezinárodní specifikace OHSAS 18001

Cíl: Tyto kursy jsou základním předpokladem pro kvalifikaci auditora/vedoucího auditora pro systémy řízení jakosti/BOZP/ochrany životního prostředí dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Určeno pro: auditory/vedoucí auditory systémů řízení, poradce, manažery a ostatní profese související s problematikou jakosti/ochrany životního prostředí/ BOZP.


Průběh a zaměření kursů:

Jedná se o výklad a diskusi k jednotlivým níže uvedeným tématům pod vedením mezinárodně kvalifikovaných lektorů - Auditorů IRCA

  • Význam systému řízení a použití v ČR i ve světě
  • Sjednocení výkladu norem/specifikace
  • Metodiky jednotlivých postupů
  • Certifikační proces - význam a procesy certifikace
  • Postup a zkušenosti auditorů
  • Neustálé zlepšování
  • Techniky zlepšování
  • Praktická cvičení na základě připravených materiálů a případových studií jednotlivých   níže uvedených témat
  • Písemná zkouška

Kvalifikace: Po úspěšném složení zkoušky a jejího schválení u IRCA (mezinárodní registr certifikovaných auditorů - viz www.irca.org) obdrží personální certifikát Auditor/Lead Auditor příslušného systému řízení. Následně lze získat registraci u IRCA opravňující k provádění certifikačních auditů.

Rozsah: 5 dnů