výběr jazyka: CS EN

Systémy managementu jakosti ve státní správě

Systémy managementu jakosti ve státní správě

V oblasti státní správy je již třetím rokem postupně zaváděn systém managementu jakosti od ústředního orgánu státní správy směrem k regionům, městům, obcím, rozpočtovým organizacím, atd. Stále častěji slyšíme o kvalitativních standardech, kritériích jakosti, atd. Certifikace dle normy ISO 9001 je jasným signálem a potvrzením nezávislým orgánem, že organizace dodržuje principy managementu jakosti. Výsledkem certifikovaného systému je m.j.:

  • Splnění požadavků zákazníka a jeho spokojenosti
  • Zvýšení konkurenceschopnosti
  • Systémový přístup k rešení otázek kvality a všech legislativních požadavku, které je třeba plnit včetne ŽP, BOZP, PO
  • Snížení rizika při revizi kontrolních orgánů
  • Snížení rizika výskytu mimořádné události
  • Zvýšení prestiže spolecnosti/úřadu, jednotlivých útvaru a příslušných funkcí
  • Vyšší možnost čerpání dotací z různých oblastí
  • Zvýšení důvěry ve společnost/úrad

V dnešní dobe, kdy se úrady snaží vyjít vstříc „zákazníkům“ / občanům je uplatnování principu managementu jakosti dle normy ISO 9001 víc než pouze dodržování normy.

Základní principy jsou tedy propracované, dokumentované a systémové kroky k zajištení spokojenosti „zákazníka“. V kontextu procesu, které jsou zajištovány úřady státní správy je asi nejdůležitejší otázka: „Kdo je náš zákazník?“ Tato otázka bývá pri zavádení principu systému managementu velmi duležitá a zahrnuje zákazníky externí i interní. Teprve po dobrém zavedení zákaznicky orientovaných procesů je možno dosahovat vysoké míry efektivity úřadu.

Přijetím principu systému managementu jakosti se tedy firma/úřad dostává do procesu neustálého zlepšování. Funkčnost a efektivita systému je následně ověřena nezávislým certifikačním orgánem pri certifikačním auditu a vystavením certifikátu systému managementu jakosti. Toto ocenení má nesporné výhody pro bežné fungování úřadu, včetne zajištování zdrojů pro zlepšování sveřené oblasti.