výběr jazyka: CS EN

Školení v oblasti Oil & Gas

Školení podle Specifikace API Q1 – požadavky na systém managementu kvality pro výrobní organizace v ropném a plynařském průmyslu

Cíl: Podrobné seznámení s požadavky API Specifikace Q1, plánování a provádění interních auditů.

Určeno pro: Manažery kvality, představitele vedení, metrology, kontrolory kvality, Interní auditory a auditory zákaznických auditů, konstruktéry, pracovníky nákupu, výroby a všechny, kteří zavádějí, podílí se, nebo chtějí zavádět systém managementu v ropném, petrochemickém a plynařském průmyslu.

 

Způsob provedení: Výklad požadavků, diskuze a sdílení zkušeností, praktické příklady.

Rozsah a způsob ukončení: 2 dny, ukončeno zkouškou a vystavením osvědčení o odborné způsobilosti dle API Q1

Ceny:

Otevřený kurs 8.850,-kč / osobu
Uzavřený kurs 42.000,-kč / celý kurs

Pozn.: cena zahrnuje kursovné, materiály, poplatek za zkoušku, vydání personálního certifikátu odborné způsobilosti Interního auditora podle API Q1

 

Školení podle Specifikace API Q2 - požadavky na systém managementu kvality pro dodavatelské organizace služeb a servisu v ropném a plynařském průmyslu

Cíl: Podrobné seznámení s požadavky API Specifikace Q2, plánování a provádění interních auditů.

Určeno pro: Manažery kvality, představitele vedení, metrology, kontrolory kvality, Interní auditory a auditory zákaznických auditů, konstruktéry, pracovníky nákupu, výroby a všechny, kteří zavádějí, podílí se, nebo chtějí zavádět systém managementu v ropném, petrochemickém a plynařském průmyslu.

 

Způsob provedení: požadavků, diskuze a sdílení zkušeností, praktické příklady.

Rozsah a způsob ukončení: 2 dny, ukončeno zkouškou a vystavením osvědčení o odborné způsobilosti dle API Q1

Ceny:

Otevřený kurs 8.850,-kč / osobu
Uzavřený kurs 42.000,-kč / celý kurs

Pozn.: cena zahrnuje kursovné, materiály, poplatek za zkoušku, vydání personálního certifikátu odborné způsobilosti Interního auditora podle API Q2

 

Školení podle vybrané produktové specifikace API ( např.: API 2H, 4F, 5CT, 5D, 5DP, 5L, 5LD, 6A, 6D, 6DSS, 7K, 7-1, 8C, 9A, 11AX, 16A, 16C, 16D, 17D, 17E, 17J, 20C, 20A, 20B, 20N, 20E, 600, 602, 608, 609, 614, atd.)

Cíl: Seznámení s požadavky a strukturou produktové specifikace vzhledem k požadavkům systému managementu kvality.

Určeno pro: Manažery kvality, představitele vedení, metrology, kontrolory kvality, Interní auditory a auditory zákaznických auditů, konstruktéry, pracovníky nákupu, výroby a všechny, kteří zavádějí, podílí se, nebo chtějí zavádět systém managementu v ropném, petrochemickém a plynařském průmyslu.

 

Způsob provedení: Výklad, praktické příklady, diskuze ke specifickým požadavkům.

Rozsah a způsob ukončení: 1-2 dny (dle rozsahu projednávaných norem)

Ceny:

Dle rozsahu