výběr jazyka: CS EN

Poradenství v oblasti Oil & Gas

API SPECIFICATION Q1 - Specification for Quality Management System Requirements for Manufacturing Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industry

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE: API 2H, 4F, 5CT, 5D, 5DP, 5L, 5LD, 6A, 6D, 6DSS, 7K, 7-1, 8C, 9A, 11AX, 16A, 16C, 16D, 17D, 17E, 17J, 20C, 20A, 20B, 20N, 20E, 600, 602, 608, 609, 614, atd.

Základní principy a služby v této oblasti:

 • Zavedení a příprava systému managementu kvality k certifikaci API Q1
 • Příprava k Monogramové licenci API
 • Provádění auditů interních, zákaznických a auditů dodavatelů včetně kritických

Základní principy zavedení systému a přípravy k certifikaci:

 • Úvodní analýza:
  • Zmapování hlavních firemních procesů
  • Posouzení stávajícího provádění procesů a řízení společnosti vůči jednotlivým požadavkům normy API Q1 a příslušné produktové specifikace
  • Definování zjištěných rozdílů a návrhu řešení
  • Návrh postupu zavádění
  • Výsledky analýzy jsou zpracovány do zprávy, která po projednání s managementem společnosti stanovuje postup zavádění. Dle závěrů lze budovat systém samostatně nebo pod vedením konzultanta
 • Metodické vedení
  • jednotlivé konzultace k zaváděné problematice řízení procesů, rizik a specifických požadavků ropného, plynařského a petrochemického průmyslu
  • konzultace a tvorba potřebné systémové dokumentace
  • Způsobilosti výrobního, kontrolního a jiného personálu lení
  • Způsobilosti používaného výrobního, kontrolního a měřícího zařízení
  • Relevantních postupů a metod kontroly
  • Kontrola kvality výroby a projektů dle specifikovaných standardů či zákaznických požadavků
 • Školení
  • Managementu
  • Implementačního týmu
  • Zaměstnanců všech úrovní
  • Interních auditorů
 • Interní audity
  • Provedení interních auditů
  • Zapracování interních auditorů v praxi
  • Provedení komplexního předcertifikačního auditu a ověření připravenosti k certifikaci
  • Spolupráce při certifikačním auditu
  • Pomoc při usazení a zlepšování nastaveného systému řízení