výběr jazyka: CS EN

Inspekce a přejímky v oblasti Oil & Gas

     Jedná se zejména o oblast výroby, výstavby a najíždění technologií v petrochemie, energetiky, ropy a plynu. Základní principy a služby v této oblasti:

 • Nezávislá inspekční činnost a kontrola projektů, výrobních, realizačních a investičních celků, výrobků a služeb
 • Dozorování průběhu výroby, kontrola plánů kvality, inspekcí, zkoušek a testů, včetně průběžného monitorování plnění výrobního harmonogramu
 • Přejímky finálního produktu, či technologie podle požadavků zákazníka, standardů, legislativních požadavků a dalších specifikovaných požadavků
 • Dozorování montáže, výstavby a najíždění technologií včetně zkušebního provozu, vyhodnocení a uvedení do trvalého provozu

Základní principy činnosti:

 • Nezávislá kontrola
  • Plnění specifikovaných požadavků (specifikace, procedury, plány kvality, atd.)
  • Dodržování harmonogramu projektu, rozpracovanosti a plnění termínů
  • Způsobilosti výrobního, kontrolního a jiného personálu lení
  • Způsobilosti používaného výrobního, kontrolního a měřícího zařízení
  • Relevantních postupů a metod kontroly
  • Kontrola kvality výroby a projektů dle specifikovaných standardů či zákaznických požadavků
 • Inspekce a kontrola v oblasti zvláštních procesů (svařování, NDT, povrchové úpravy, tepelné zpracování, nátěrové systémy, atd)
 • Technické inspekce a dozory na místě realizace
 • Technické inspekce a audity u výrobců a dodavatelů včetně tzv. „kritických nákupů“
 • Zajištění nezávislého, průběžného monitorování a reportingu plnění projektů, výroby, montáže a jiných služeb
 • Zajištění kontrolní činnosti nezávislou stranou
 • Dozorování plnění a kontroly dodavatelů a subdodavatelů včetně kritických dodavatelů
 • Přejímky výrobků a služeb v zastoupení zákazníků zejména z hlediska kvality a kompletnosti
 • Dozorování montáže, výstavby nových a rekonstruovaných technologií
 • Najíždění technologií včetně zkušebního provozu, vyhodnocení a uvedení do trvalého provozu