výběr jazyka: CS EN

Integrované školení auditorů integrovaného systému řízení dle dvou norem př. ISO 9001 a ISO 14001, nebo ISO 9001 a OHSAS 18001, nebo ISO 14001 a OHSAS 18001, nebo v kombinaci s ISO/TS 16949, ISO 50001 a SA 8000

Integrované školení auditorů integrovaného systému řízení dle dvou norem př. ISO 9001 a ISO 14001, nebo ISO 9001 a OHSAS 18001, nebo ISO 14001 a OHSAS 18001, nebo v kombinaci s ISO/TS 16949, ISO 50001 a SA 8000

Cíl:Podrobné seznámení s požadavky integrovaného systému a relevantními právními požadavky, způsobem plánování a provádění interních auditů včetně vypořádávání neshod

Určeno pro:Manažery systému managementu, představitele vedení, Interní auditory a auditory zákaznických auditů, všechny, kteří zavádějí, nebo chtějí zavádět integrovaný systém řízení

Způsob provedení: Výklad, praktické ukázky a cvičení, řešení případové studie

Rozsah a způsob ukončení: 3 dny, ukončeno zkouškou a vystavením personálního certifikátu odborné způsobilosti interního auditora

Cena:

  • Otevřený kurs 6.300,-kč / osobu
  • Uzavřený kurs 33.000,-kč / celý kurs

Pozn.:cena zahrnuje kursovné, materiály, poplatek za zkoušku, vydání personálního certifikátu odborné způsobilosti Interního auditora pro příslušnou normu)