výběr jazyka: CS EN

Zajištění certifikace

Zajištění certifikace

Certifikace systémů managementu je v dnešní době nezbytná podmínka úspěšnosti na trhu. TTS zajišťuje všechny kroky vedoucí k úspěšné certifikaci dle příslušné normy(norem).

Příprava na certifikaci:
  • Zavedení systému managementu dle příslušné normy(norem)
  • Vyškolení interních auditorů
  • Zajištění interních auditů
  • Zajištění potřebných výstupů k certifikaci
  • Provedení predcertifikačního auditu
Certifikace:
  • Zajištění výběrového řízení na certifikační společnost
  • Zajištění výběru nejvhodnější certifikační společnosti vzhledem k potřebám firmy
  • Pomoc při certifikačním auditu
  • Zajištění usazení systému po certifikaci