výběr jazyka: CS EN


Školení o výkonu státní správy a o právních požadavcích

Školení o výkonu státní správy a o právních požadavcích

Cíl: Seznámení se Správním řádem a "taktikou" jednání se správními orgány včetně seznámení s požadavky, které jsou správní orgány oprávněny vyžadovat

Určeno pro: Pracovníky jednajícími s orgány státní správy v oblasti BOZP a ŽP

Rozsah: 8 hodin