výběr jazyka: CS EN


Školení interních auditorů dle jednotlivých norem (ISO 9001/ ISO 14001/OHSAS 18001/ISO 50001/ISO 27001 a ISO/TS 16949)

Školení interních auditorů dle jednotlivých norem (ISO 9001 nebo ISO 14001 nebo OHSAS 18001 nebo ISO/TS 16949)

Cíl: Podrobné seznámení s požadavky normy(em) a relevantními právními požadavky, způsobem plánování a provádění interních auditů včetně vypořádávání neshod

Určeno pro: Interní auditory a auditory zákaznických auditů

Způsob provedení: Výklad, praktické úkázky a cvičení, řešení případové studie

Rozsah a způsob ukončení: 2 dny, ukončeno zkouškou a vystavením osvědčení