výběr jazyka: CS EN


Oil & Gas

     Jedna z našich významných specializací je oblast petrochemie, energetiky, ropy a plynu obecně nazývanou „Oil & Gas“. Jedná se o specializovaný obor, kde významnou roli hraje kvalifikace a zkušenost z provozu, kvalifikace podle API Q1 a příslušných produktových specifikací.

V této oblasti provádíme:

  • Poradenství
  • Audity
  • Školení
  • Inspekce
  • Přejímky
 

Kvalifikace a zdroje:

  • V uvedené oblasti disponujeme inspektory, auditory, lektory a poradci s praxí v oboru.
  • Kvalifikace v oblasti auditů, poradenství a školení jsou zajištěny dlouhodobou praxí v této oblasti, mezinárodní kvalifikací IRCA auditorů kvality, environmentu, bezpečnosti a garantovány odbornou způsobilostí auditora API.
  • Kvalifikace v oblasti inspekcí a přejímek je garantována provozní zkušeností, odbornými kvalifikacemi v oblasti svařování, NDT, strojů a veškerého zařízení v provozních technologiích včetně speciálních, materiálů včetně speciálních, znalostí výrobních a zkušebních procesů a kriterií.